Bainistíocht Punainne Eastát

Tá roinnt de na hionaid réadmhaoine is aitheanta sa tír faoi sheilbh an OPW. Tá ceann amháin de na punanna réadmhaoine is mó agus is éagsúla againn idir na foirgnimh is tábhachtaí ar nós Caisleán Bhaile Átha Cliath agus stáisiúin Gardaí agus oifigí Rialtais. Aidhm amháin den OPW ná luach ar airgead a bhaint amach agus ag an am céanna cóiríocht a chur ar fáil a chomhlíonann riachtanais oibríochtúla an Rialtais. Déanaimid bainistíocht ar níos mó ná 2,000 foirgneamh thar 1,700 ionad réadmhaoine ar fud na tíre.

ÁR gCUID SEIRBHÍSÍ

BAINISTIÚ Á DHÉANAMH AR ÁR bPUNANN IONAD RÉADMHAOINE

Is aonad gnó tábhachtach é Seirbhísí Bainistíochta na nIonad Réadmhaoine san OPW. Tá ríthábhacht le soláthar agus bainistíocht éifeachtach na cóiríochta do na ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais le go n-éireoidh le straitéis an Rialtais.

LÉIGH TUILLEADH

read more

COTHABHÁIL Á DÉANAMH AR ÁR bPUNANN IONAD RÉADMHAOINE

Cuireann Seirbhísí Cothabhála Réadmhaoine seirbhís ar fáil dár gcliaint agus d'úsáideoirí na bhfoirgneamh agus d'aonaid gnó eile den OPW. Tá sé freagrach as luach agus riocht phunann réadmhaoine an Stáit a chothabháil, na forais chultúir agus na hionaid réadmhaoine oidhreachta san áireamh.

LÉIGH TUILLEADH

read more

TIONSCADAIL TÓGÁLA

Cuireann na Seirbhísí Bainistíochta Tionscadal (PMS), i gcomhar le Seirbhísí Ailtireachta agus Innealtóireachta an OPW tionscadail tógála nua, athchóirithe, caomhnaithe agus cothabhála móra i gcrích thar ceann an Stáit agus custaiméirí an OPW.

LÉIGH TUILLEADH

read more

SEIRBHÍSÍ AILTIREACHTA

Tá rannóg na Seirbhísí Ailtireachta d'Oifig na nOibreacha Poiblí freagrach as obair a bhaineann leis na hionaid réadmhaoine ina bhfuil ranna Rialtais, forais chultúir agus comhlachtaí poiblí eile a dhearadh, a fhorbairt, a thógáil agus a mhaoirsiú

LÉIGH TUILLEADH

read more