AN tSEIRBHÍS NÁISIÚNTA SÉADCHOMHARTHAÍ

Tá an tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí freagrach as a bheith i mbun na Séadchomharthaí Náisiúnta uile atá faoi chúram an Stáit (i.e. faoi úinéireacht agus caomhnóireacht an Stáit) go laethúil. Is é atá i gceist leis an ról seo ná níos mó ná 780 séadchomhartha náisiúnta a bhainistiú, a chothabháil agus a chaomhnú ar fud na tíre. Tá an chuid is mó d'acmhainní na Seirbhíse Náisiúnta Séadchomharthaí dírithe i dtreo gníomhaíochtaí caomhnóireachta agus raon tionscadal ábhartha a chur ar fáil trí na baill foirne atá fostaithe go díreach aige.

Tá liosta iomlán na Séadchomharthaí Náisiúnta ar fáil (cliceáil anseo) agus tá na suíomhanna oidhreachta éagsúla atá ag an OPW ar fáil ar shuíomh gréasáin heritageireland.ie.