NA hIONAID NÁISIÚNTA RÉADMHAOINE STAIRIÚLA

Tá na hIonaid Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla freagrach as 30 ionaid réadmhaoine agus Páirceanna stairiúla, Gairdíní agus tírdhreacha deartha tábhachtacha an Stáit a mhaoirsiú, a chothabháil, a bhainistiú agus a chur i láthair.

Tá na hIonaid Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla rannpháirteach go mór i dTurasóireacht na hÉireann agus trí na baill foirne ghairmiúla atá againn táimid in ann tacaíocht a thabhairt do thaighde gníomhach ar fhlóra na hÉireann agus tugaimid cabhair maidir le soláthar oideachais Tríú leibhéal do mhic léinn gairneoireachta ag Garraithe Náisiúnta na Lus, Glas Naíon. Cé gurb é an phríomhaidhm atá againn ná ionaid náisiúnta réadmhaoine stairiúla a chosaint, a chaomhnú, a chothabháil agus a chur i láthair spreagaimid an rochtain phoiblí chuí freisin, trí imeachtaí treoraithe neamhfhoirmiúla nó eagraithe. Cuirimid seirbhís bainistíochta imeachtaí cáilíochta ar fáil freisin don OPW, na Ranna eile agus don Rialtas i gcoitinne.

Palm House Botanic Gardens 500 Pixels Wide

Tá na hIonaid Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla freagrach as tacaíocht lóistíochúil a thabhairt d'imeachtaí an Stáit agus tá siad freagrach as na hIonaid Comhdhála a bhainistiú atá lonnaithe i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Farmleigh, Caisleán Chill Chainnigh agus Caisleán Ráth Fearnáin. Lenár bPáirceanna agus suíomhanna stairiúla, ar nós Páirc an Fhionnuisce agus An Seandroichead, Co. na Mí, (BattleoftheBoyne.ie) cuirtear gnéithe suntasacha cultúrtha agus oidhreachta de stair ár náisiún ar fáil chomh maith le siúlbhealaí poiblí den scoth.

Dublin Castle Upper Yard


Suíomhanna na nIonad Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla (PDF)