CONAS A CHUIRIM ISTEACH IARRATAS FOI?

Ba chóir d'iarratas a bheith i scríbhinn agus curtha chuig:

An tOifigeach FOI,
An tAonad um Shaoráil Faisnéise, 
Oifig na nOibreacha Poiblí, 
Oifigí an Rialtais, 
Bóthar Hebron, 
Cill Chainnigh.

agus ba chóir an táille cuí a chur leis. Tá mionsonraí ar na táillí san fhoirm iarratais FOI.

Ba chóir íocaíocht a dhéanamh trí dhréacht bainc, ordú airgid poist nó seic pearsanta a dhéanamh iníoctha do "Oifig na nOibreacha Poiblí". Má tá táille iarratais laghdaithe á éileamh, ní mór d'uimhir chláraithe an Chárta Liachta a bheith in éineacht leis an iarratas, an Bord Sláinte a d'eisigh é agus do thoiliú d'fhíorú na mionsonraí seo leis an mBord Sláinte.

I do litir ba chóir:

· tagairt a dhéanamh don Acht FOI
· a mhéid eolais agus is féidir a thabhairt maidir leis na taifid atá á lorg
· a shonrú más mian leat cóipeanna den taifead a fháil nó más rogha leat iad a fháil ar bhealach nó i bhfoirm eile

Nó, d'fhéadfá an fhoirm iarratais atá ar fáil thíos a úsáid agus é seo a chur isteach in éineacht leis an táille cuí chuig an Oifigeach FOI ag an seoladh thuas.

TUILLEADH EOLAIS