Airgeadais

Tá Brainse Cuntas an OPW freagrach astu seo a leanas:

  • Íocaíochtaí údaraithe a dhéanamh, an párolla agus éilimh ó chonraitheoirí go príomha
  • Taifeadadh agus bainistiú a dhéanamh d'acmhainní airgeadais an OPW agus bheith cuntasach astu
  • Riachtanais Meastachán an OPW a chur ar aghaidh agus an caiteachas a bhainistiú go héifeachtach laistigh den mhéid atá socruithe le leithroinnt
  • Eolas a chur ar fáil don Aire agus don Choiste Comhairleach Bainistíochta maidir le cúrsaí airgeadais