Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha An Mhí – Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne & Láithreáin sa Mhí – Brú na Bóinne / Cnóbha / Loch Craobh / Cnoc na Teamhrach / Caisleán Baile Átha Troim (Poist Shealadacha)

Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha  An Mhí – Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne & Láithreáin sa Mhí – Brú na Bóinne / Cnóbha / Loch Craobh / Cnoc na Teamhrach / Caisleán Baile Átha Troim (Poist Shealadacha) 

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d'aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d'iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.

Ba chóir go mbeidís seo a leanas ag iarrthóirí ar spéis leo an obair seo

  • Eolas ar oidhreacht na hÉireann
  • taithí oibre cuí
  • scileanna cumarsáide ard-chaighdeán,
  • umas maith feidhmiú mar chuid d'fhoireann

IARRATAIS:

Tabhair do d'aire, le do thoil, go mbeidh do sheoladh ríomhphoist de dhíth ort.

D'fhéadfaí iarrthóirí a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil sna foirmeacha iarratais.

Is féidir iarratais a sheoladh ar ais tríd an bposta nó tríd ríomhphost: guiderecruitment@opw.ie

Ní mór iad a bheith faighte again roimh mheán lae, Déardaoin 14 Meitheamh 2018 ar a dhéanaí.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Is féidir breathnú ar na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an gceapachán seo ar ár suíomh gréasáin ag www.opw.ie  

 

Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí/Foirm Iarratais