Scéim Athlonnaithe Deonaí le haghaidh Úinéirí Tí

Tá Scéim Athlonnaithe Deonaí le haghaidh Úinéirí Tí fógartha ag an Rialtas. Is scéim dhaonnúil dheonach aonuaire í seo atá dírithe ar úinéirí tí a bhfuil an príomhtheach/teach teaghlaigh acu faoi réir ag na cúinsí seo a leanas:

  1. tháinig uiscí tuile isteach ann agus rinneadh díobháil le linn na mórthuilte ó 4 Nollaig 2015 go 13 Eanáir 2016 sa chaoi nárbh fhéidir cónaí ann – féadfar na dátaí seo a shíneadh i gcás ceantair turlaigh; 
  2. tá priacal suntasach díobhála dá leithéid ó thuile ann arís;
  3. ní féidir é a chosaint trí chéimeanna eile um chosaint nó maolú tuile;
  4. ní féidir árachas tuile a fháil ar an teach.

Breathnóidh an OPW úinéirí tí atá incháilithe faoin scéim trí phróiseas déchéimeach:  

CÉIM 1- RÉADMHAOINE A LÉIRIÚ UM MEASÚNÚ MIONSONRAITHE

Tá mioneolas leathan áitiúil ag an OPW agus ag na hÚdaráis Áitiúla maidir leis na tithe a bhí faoi thuile sa thréimhse bhainteach ó 4 Nollaig 2015 agus 13 Eanáir 2016; úsáidfear an t-eolas seo chun réadmhaoine a léiriú le measúnú de réir na gcritéir incháilitheachta faoi Chéim 1.

Féadfaidh úinéirí tí a bhí faoi thuile sa thréimhse bhainteach Léiriú Spéise a sheoladh chuig an OPW, roimh 28 Iúil 2017, agus breathnú a lorg ag an gcéim seo.

Is tionscadal oifige an réamh-mheasúnú seo; breathnófar na tithe a léirítear i bhfianaise na gcritéir incháilitheachta, um a chinneadh cad iad na tithe a thabharfar chun cinn maidir le measúnú níos mionsonraithe.

I gcás na n-úinéirí tí a bheidh le breathnú faoi mheasúnú nios mionsonraithe, déanfaidh an OPW nó a n-ionadaithe teagmháil leo, chun cruinniú leo a shocrú agus tuilleadh eolais mhionsonraithe faoin scéim a thabhairt don úinéir tí.

CÉIM 2- MEASÚNÚ MIONSONRAITHE

Ag Céim 2 beidh measúnú níos mionsonraithe ar na tithe incháilithe sin ó Chéim 1. Féadfaidh suirbhé réadmhaoine a bheith i gceist anseo; breathnófar ceisteanna mar dhoimhneacht, tréimhse agus minicíocht uiscí tuile sa teach, priacal tuile amach anseo, suíomh agus sláine struchtúrtha an tí chomh maith le céimeanna dóchúla nó pleanáilte um chosaint nó maolú tuile.

Ní thairgfear Athlonnú Deonach le haghaidh Úinéirí Ti ach amháin do na tithe sin a mheasann an OPW, tar éis dóibh measúnú a dhénamah, a bheith neamh-inbhuanaithe mar gheall ar phriacal tuile agus sa chás nach bhfuil céimeanna dóchúla nó aitheanta um chosaint nó maolú tuile ar fáil.

SONRAÍ BREISE  

Ins na Ceisteanna Coitianta thíos tá breis eolais maidir leis an bpróiseas chun tithe a léiriú, na critéir incháilitheachta, agus conas is féidir le húinéirí tí a bhí faoi thuile sa gheimhreadh 2015/16 spéis a léiriú maidir le breathnú faoin scéim. 


DOICIMÉID ÚSÁIDEACHA

DOICIMÉID ÚSÁIDEACHA

Scéim Athlonnaithe Deonaí le haghaidh Uinéirí Tí 2017 - Ceisteanna Coitianta

Scéim Athlonnaithe Deonaí le haghaidh Uinéirí Tí 2017 – Foirm um Léiriú Spéise

CONAS TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LEIS AN OPW FAOIN SCÉIM SEO

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an OPW maidir leis an scéim seo le:  

Ríomhphost:     homerelocation@opw.ie                   

Teileafón:     046 942 6470