SCÉIM COSANTA TUILTE MHAINISTIR FHEAR MAÍ

Fermoy Flooding

Tá stair fhada de thuilte ag baile Mhainistir Fhear Maí, Contae Chorcaí ón Abhainn Dubh, a thagann tríd an mbaile, agus tharla teagmhais mhóra tuairim is 15 huaire le 30 bliana anuas. In 2002, rinne an OPW cuibhreannas a choimisiúnú ina raibh DHV, Babtie Group, T.J.O'Connor & Associates agus an Grúpa PM chun measúnú a dhéanamh ar an riosca i gcás tuilte i mbaile Mhainistir Fhear Maí agus chun scéim um maolú tuilte a fhorbairt.  

Cuireadh Tuarascáil Innealtóireachta i gcrích go déanach in 2003, ina leagadh amach réiteach roghnaithe maidir leis na fadhbanna tuilte i Mainistir Fhear Maí. Sna tograí is é a bhí i gceist go príomha ná tógáil claífort, ballaí buana, loc-chomhlaí agus úsáid fhairsing bac tuilte in-díshuite, ar feadh an dá bhruach den Abhainn.  

Cuireadh an Scéim ar Taispeántas Poiblí in 2005 agus ina dhiaidh sin tugadh faoin miondearadh in dhá chéim. Sa chéad chéim, Mainistir Fhear Maí, cuireadh tús leis na hoibreacha in 2009 agus cuireadh i gcrích iad in 2011.

Is é atá i gceist sa dara céim ná ar an taobh ó dheas den Abhainn agus thosaigh na hoibreacha i mí Aibreáin 2012 agus táthar ag súil iad a chur i gcrích go luath in 2014.

Rinne an OPW Córas Luathrabhaidh Tuilte a fhorbairt atá in úsáid do Mhainistir Fhear Maí agus Mala agus tá an córas é féin á fheidhmiú ag foireann Chomhairle Contae Chorcaí i Mala. Agus rabhadh tuile faighte, tógann foireann an Údaráis Áitiúil na cosaintí in-díshuite substaintiúla ar an scéim chríochnaithe ar an taobh ó thuaidh. Is é an OPW atá ag íoc as na costais chun an córas a úsáid.

Cuid d'amharc den chlaífort agus balla críochnaithe i Mainistir Fhear Maí Thuaidh

Fermoy North Embankment and Wall

 

FOIRNE DEARAIDH/TÓGÁLA

An Fhoireann Dearaidh::
  • TJ O'Connor/DHV
Foireann Tógála ar Mhainstir Fhear Maí Thuaidh:
  • Carillion
Foireann Tógála ar Mhainistir Fhear Maí Theas:
  • Lagan Construction