MÓRSCÉIMEANNA COSANTA I gCÁS TUILTE

 Waterford Quays Flood Relief Scheme

Scéim Phort Láirge i gCás Tuilte
 

De ghnáth tugtar faoi Scéimeanna an OPW i gcás Tuilte faoin Acht Siltin Airtéirigh 1945 agus faoin Acht Siltin Airtéirigh (Leasú) 1995. Ach, le blianta beaga anuas, tá na húdaráis áitiúla tar éis tabhairt faoi chéimeanna áirithe de na scéimeanna. Oibríonn an OPW i gcomhar leis na húdaráis áitiúla chuí nó cuirtear maoiniú ar fáil dóibh go díreach chun na hoibreacha tuilte a dhéanamh. Tá naisc chuig faisnéis maidir le Scéimeanna Cosanta i gCás Tuilte sa áireamh thíos.

Scéim Cosanta Chluain Meala i gCás Tuilte

Scéim Cosanta Mhala i gCás Tuilte

Scéim Cosanta Mhainistir Fhear Maí i gCás Tuilte

Scéim Cosanta an Sciobairín i gCás Tuilte

Staidéar Abhainn Dhún Choillín & Shruth Aggard

Tuairisc ar Thuarascáil Staidéir Tuilte Ghaillimh Theas

Staidéar Abhainn an Chláir