STÁISIÚN NA nGARDAÍ BAILE AN MHÓTA, CO. SHLIGIGH

STÁISIÚN NA nGARDAÍ BAILE AN MHÓTA, CO. SHLIGIGH

Tógadh Ceanncheathrú Ceantair Stáisiún na nGardaí i mBaile an Mhóta ar an suíomh ar a raibh an seanbhácús baile.

léigh tuilleadh
AN ROINN COIMIRCE SÓISIALAÍ, BUN CRANNCHA

AN ROINN COIMIRCE SÓISIALAÍ, BUN CRANNCHA

Soláthar d'Oifig Dhíláraithe agus Oifig Áitiúil nua don Roinn Coimirce Sóisialaí.

léigh tuilleadh
AN ROINN COMHSHAOIL, POBAIL AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL, LOCH GARMAN

AN ROINN COMHSHAOIL, POBAIL AGUS RIALTAIS ÁITIÚIL, LOCH GARMAN

Ceanncheathrú nua don Roinn Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil, Loch Garman.

léigh tuilleadh

TIONSCADAIL TÓGÁLA

Tá forbairt déanta ag na Seirbhísí Bainistíochta Tionscadal (PMS) ar shaineolas láidir i nósanna imeachta conarthaí tógála, agus tá mioneolas agus saineolas aige chun déileáil leis an tionscal tógála agus tá forbairt déanta ar Phlean Bainistíochta Tionscadal (PMP) chun na tionscadail seo a bhainistiú. Tá Córas Bainistíochta Cáilíochta a bhfuil an creidiúnú ISO 9001:2008 aige curtha i bhfeidhm agus á chothabháil ag an PMS.

Is é atá i gceist le riachtanais na gcustaiméirí a chur i gcrích ná forbairt na ndoiciméad tairisceana, an fhoireann dearaidh a chur le chéile agus a cheapadh, an cead pleanála riachtanach a dhaingniú, conraitheoirí a roghnú, an dul chun cinn ar an suíomh a mhaoirsiú agus costais na dtionscadal a bhainistiú.

Mionsonraí dár gcuid oibre:
  • cóiríocht oifige nua a thógáil;
  • Stáisiúin Gardaí a thógáil agus a athchóiriú;
  • ionaid Náisiúnta Réadmhaoine Stairiúla an Stáit a athchóiriú & a chaomhnú;
  • troscán a chur isteach in ionaid réadmhaoine atá faoi úinéireacht an Stáit agus ar léas;
  • ionaid réadmhaoine mór le rá an Stáit a athchóiriú, a chaomhnú, a chur in oiriúint agus a shíneadh;
  • Tithe Cúirte a thógáil agus a athchóiriú;
  • clár tógála scoileanna;
  • tionscadail mhóra cothabhála.