BAINISTIÚ Á DHÉANAMH AR ÁR bPUNANN IONAD RÉADMHAOINE

Déanann Seirbhísí Bainistíochta na nIonad Réadmhaoine bainistíocht ar sholáthar cóiríochta oifigedo ranna, oifigí agus gníomhaireachtaí an Rialtais. Cuireann an OPW cóiríochtoifige (agus ionaid réadmhaoine chuí eile) ar fáil don Státseirbhís.

Tá saineolas ag Seirbhísí Bainistíochta nanIonad Réadmhaoine ar an margadh readmhaoine agus, cuirtear é seo in éineachtle scileanna idirbheartaíochta láidre chun luach ar airgead a fháil dóibh siúda íocann cáin.

 

St. Stephen's Green

51 Faiche Stiabhna

 

MIONSONRAÍ DÁR gCUID OIBRE