Bainistíocht Punann Eastáit

Bainistíocht Punann Eastáit

Cuireann an OOP seirbhís chomhroinnte ar fáil sna réimsí Bainistíochta Réadmhaoine agus Cothabhála Réadmhaoine. 

Is é atá i gceist leis seo ná seirbhísí ailtireachta, innealtóireachta, luachála, suirbhéireachta cainníochta, bainistíochta tionscadal agus bainistíochta áiseanna do na Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais lárnacha. 

Is é an OOP an phríomhghníomhaireacht sa tír a dhéanann na hionaid réadmhaoine cultúrtha agus oidhreachta a chaomhnú agus a chur ar taispeáint.

léigh tuilleadh
Seirbhísí Oidhreachta

Seirbhísí Oidhreachta

Tá Seirbhísí Oidhreachta an OOP comhdhéanta den tSeirbhís Náisiúnta Séadchomharthaí, an tSeirbhís Ionad Réadmhaoine Stairiúla agus Seirbhísí do Chuairteoirí.

An cur chuige atá ag Seirbhísí Oidhreachta an OOP ná a bheith ag díriú ar chaomhnú a dhéanamh agus tá an chuid is mó de na hacmhainní tiomnaithe chun na críche sin.

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí freagrach as tuairim is 780 Séadchomhartha Náisiúnta chomh maith le hIonaid Réadmhaoine Stairiúla mór le rá in Éirinn.

léigh tuilleadh