SEIRBHÍSÍ OIDHREACHTA

Tugann Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) aire do shuíomhanna mór le rá na hÉireann, idir Pháirc an Fhionnuisce i mBaile Átha Cliath agus Dholmain Pholl na Brón i mBoirinn,Co.an Chláir. Táimid freagrach as cúram agus cothabháil a thabhairt do na suíomhanna oidhreachta is tábhachtaí sa tír agus iad a fheidhmiú freisin.

Is Suíomhanna Oidhreachta Domhanda iad dhá cheann díobh seo – Bhrú na Bóinne agus Sceilg Mhichíl. Ach tá líon mór suíomhanna oidhreachta againn atá níos lú agus nach bhfuil chomh haitheanta sin ach is ionaid réadmhaoine thábhachtacha iad ó thaobh an náisiúin. Tugann an OOP aire do 780 suíomh ar an iomlán.

Sa liosta sin tá tithe stairiúla ar nós Farmleigh, gairdíní cosúil leis an nGairdín Cuimhneacháin agus Faiche Stiabhna, suíomhanna catha stairiúla cosúil le Cath na Bóinne – agus oileáin a bhfuil tábhacht chultúrtha leo, ar nós an Blascaod Mór i gCo. Chiarraí.

Tá ár suíomhanna uile mar chuid lárnach d'oidhreacht chultúrtha na hÉireann. Tá dualgas orainn freisin oidhreacht na bhfoirgneamh agus na séadchomharthaí atá faoi chúram an Stáit a chaomhnú agus ligean agus spreagadh a thabhairt don phobal cuairt a thabhairt orthu.

Tá na milliúin de chuairteoirí Éireannacha agus eachracha a thugann cuairt ar ár suíomhanna oidhreachta gach bliain chun foghlaim faoi stair agus cultúr na hÉireann. Tá Seirbhís Treoraithe ag seachtó de na suíomhanna atá againn a bhfuil an tóir is mó orthu, ar bhonn lánaimseartha nó séasúrach. Cuireann na treoraithe seo turais agus cainteanna ar fáil. In 2016, tháinig 6.6 milliún cuairteoir chuig na suíomhanna seo chun taitneamh a bhaint astu, a dtaispeántais léirithe agus na paimfléidí agus nuachtlitreacha a cuireadh ar fáil. Tá na milliúin cuairteoir eile a bhaineann taitneamh as na suíomhanna den OOP nach bhfuil foireann iontu.

Tá dhá shainaonad atá freagrach as feidhm Seirbhíse Oidhreachta an OOP:

Faigheann na haonaid seo tacaíocht ó aonad na Seirbhísí do Chuairteoirí, a riarann an tSeirbhís Treoraithe agus margaíocht na suíomhanna.

Caidrimh Sheachtracha

Oibríonn Seirbhísí Oidhreachta an OOP i gcomhar le gníomhaireachtaí agus comhpháirtíochtaí eile oifigiúla a bhfuil róil lárnacha acu le hoidhreacht na hÉireann a chur chun cinn.  San áireamh tá na cinn seo a leanas:

 

Chomh maith leis sin, bímid ag obair i gcomhar le páirtithe áirithe a bhfuil suim acu san oidhreacht, mar seo a leanas:

  • Grúpaí agus cumainn stairiúla áitiúla
  • Grúpaí Seandálaíochta
  • Forais acadúla agus chultúrtha