AONAD UM SHAORÁIL FAISNÉISE (SF)

Tacaíonn an tAonad um Shaoráil Faisnéise leis an OPW, agus tá ról comhordaitheach aige maidir le Saoráil Faisnéise taobh istigh den OPW. 

Ba cheart aon cheisteanna maidir le hiarratais um Shaoráil Faisnéise a sheoladh chuig:

Aonad um Shaoráil Faisnéise
Oifig na nOibreacha Poiblí
Sráid Jonathan Swift
Baile Átha Troim
Co na Mí
C15 NX36

Fón: 046 942 6747

Ríomhphost: foiunit@opw.ie

Soláthraíonn Scéim Foilseachán an OPW faisnéis ar ghnáthbhealach taobh amuigh de Shaoráil Faisnéise.