AN tAONAD UM SHAORÁIL FAISNÉISE

Tacaíonn An tAonad FOI leis an OPW, agus tá ról comhordaithe aige maidir leis an Saoráil Faisnéise laistigh den OPW agus le Láraonad Beartas um Shaoráil Faisnéise na Roinne Airgeadais.

Ba chóir aon fhiosruithe maidir le hiarratais um Shaoráil Faisnéise a chur chuig:

Aonad FOI
Oifig na nOibreacha Poiblí
Oifigí an Rialtais
Bóthar Hebron
Cill Chainnigh.
R95 H4XC

Teil: 056 777 2625

R-phost: foiunit@opw.ie

Tugtar liosta ann de na seirbhísí a chuireann an OPW ar fáil don phobal agus na nósanna imeachta ina bhféadfadh an pobal teacht orthu.