MAIDIR LEIS AN OOP

Is eagraíocht seirbhísí í an OOP. An t-éiteas atá againn ná díriú ar na cliaint, soláthar seirbhísí tráthúil a chinntiú agus luach ar airgead a chur ar fáil. Clúdaíonn ár dtéarmaí tagartha dhá phríomhréimse – Bainistíocht Punann Eastát ina bhfuil Seirbhísí Oidhreachta sa áireamh agus Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte (faigheann gach réimse tacaíocht ó na Seirbhísí Corparáideacha).

An misean atá ag an OOP ná ár gcuid taithí agus saineolais a úsáid inár réimsí oibríochta faoi shainordú chun seirbhísí comhroinnte nuálacha, éifeachtacha agus inbhuanaithe a chur ar fáil don phobal agus dár gcliaint.

Bainistíocht Punann Eastát agus Seirbhísí Oidhreachta:

Aidhm an OOP ná ardchaighdeán a choinneáil agus sinn ag bainistiú agus ag caomhnú ár bhfoirgneamh agus oidhreachta.

Bainistíocht Riosca i gCás Tuilte:

Déanann an OOP, an phríomhghníomaireacht in Éirinn um bainistíocht riosca i gcás tuilte, íoslaghdú ar iarmhairtí tuilte trí phleanáil inbhuanaithe a dhéanamh.