Fógraíonn an OPW ‘Glasú’ Láithreacha Oidhreachta agus Foirgnimh Stáit le haghaidh na Féile Pádraig 2019

12 Márta 19

Tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) i gcomhar le Fáilte Ireland agus Eagras na Féile Pádraig sonraí a fhógairt maidir le ‘glasú’ láithreacha Oidhreachta agus foirgnimh Stáit le linn na Féile Pádraig 2019. Tá an feachtas seo, a chomórann Lá Fhéile Pádraig agus a chuireann Éire chun cinn anseo agus ar fud an domhain, ag dul ó neart go neart, agus líon suntasach foirgneamh sainchomharthach ag ‘glasú’ le haghaidh na Féile.

Soilseoidh an OPW láithreacha Oidhreachta agus foirgnimh Stáit ar feadh tréimhse na féile – ó 14 go 18 Márta – trí úsáid a bhaint as scagairí glasa, lampaí speisialta agus córais rialaithe soilsithe atá ar fáil cheana.

Dúirt an tAire um OPW agus Faoiseamh Tuile Kevin 'Boxer' Moran, "Is geal leis an Oifig agamsa bheith páirteach arís eile ins an tionscnamh náisiúnta agus idirnáisiúnta sárthábhachtach seo, a chomórann an oidhreacht leithleach chultúrtha atá againn agus a dhíríonn solas ar Éirinn. Molaim do chách bheith páirteach in imeachtaí na Féile Pádraig agus comóradh a dhéanamh ar atá le bronnadh againne mar náisiún, mar a léirítear ins na láithreacha Oidhreachta de cháil domhanda agus na foirgnimh Stáit atá againn."

Is iad seo a leanas na láithreacha Oidhreachta agus na foirgnimh Stáit a shoilseofar le linn na féile a mhairfidh cúig lá:

 • 52 Faiche Stiofáin, Baile Átha Cliath (Oifig OPW Bhaile Átha Cliath)
 • Áras an Uachtaráin, Baile Átha Cliath
 • Caisleán Bhaile Átha an Rí, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe
 • Mainistir na Búille, Co. Ros Comáin
 • Caisleán na Cathrach, An Chathair, Co. Thiobraid Árann
 • Caisleán Cheatharlach, Ceatharlach, Co. Cheatharlach
 • Casino Marino, Baile Átha Cliath
 • Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath
 • Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath
 • Caisleán Dhún na nGall, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall
 • Caisleán Bhaile Átha Cliath – Clós Íochtarach 
 • Caisleán Bhaile Átha Cliath – Clós Uachtarach
 • Teach Cúirte Inse, Inis, Co.an Chláir
 • Mainistir Inse, Co. an Chláir
 • An Roinn Gnó, Fiontar & Nuálaíochta, Baile Átha Cliath
 • Eastát Farmleigh – An Túr Uisce, Baile Átha Cliath
 • Na Ceithre Cúirteanna, Baile Átha Cliath
 • Tithe an Rialtais, Baile Átha Cliath
 • Teach Uíbh Eachach, Faiche Stiofáin, Baile Átha Cliath
 • Caisleán Chill Chainnigh, Cill Chainnigh
 • Teach Cúirte Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath
 • Príosún Chill Mhaighneann, Baile Átha Cliath – Bealach Isteach
 • Teach Laighean, Baile Átha Cliath
 • An Roinn Oideachais & Scileanna, Foirgnimh Shráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath
 • An Ceoláras Náisiúnta (NCH), Baile Átha Cliath
 • An Dánlann Náisiúnta, Bealach Isteach Shráid Mhuirfean, Baile Átha Cliath
 • An Leabharlann Náisiúnta, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath
 • An Músaem Náisiúnta, Sraíd Chill Dara, Baile Átha Cliath
 • Músaem Stair an Dúlra, Baile Átha Cliath
 • An Féinics, Ascaill Chesterfield, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath
 • Mainistir Chuinche, Cuinche, Co. an Chláir
 • Caisleán Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath
 • Carraig Phádraig, Caiseal, Co. Thiobraid Árann
 • Caisleán an Rois, Cill Airne, Co. Chiarraí
 • Ospidéal Ríoga Chill Mhaighneann (An Clogtheach), Baile Átha Cliath
 • Faiche Stiabhna (Bealach Isteach, taobh Óstán Shelbourne), Baile Átha Cliath
 • Caisleán Bhaile Átha Troim, Baile Átha Troim, Co. na Mí

-CRÍOCH-

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teragmháil le do thoil le Seirbhísí Cliant agus Cumarsáide OPW ag 046 942 6106 nó opwcsc@opw.ie

Lean sinn ar Twitter @opwireland

Lean sinn ar Facebook @opwireland