Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha(Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d’iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.

6 Deireadh Fómhair 16

 

Fógraíonn OPW oscailt an tséasúir ar Sceilg Mhichíl

Inniu d’fhógair Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) go n-osclófar Sceilg Mhichíl, an Láthair cáiliúil Oidhreachta Domhanda UNESCO atá suite amach ó chósta Chiarraí, le haghaidh cuairteoirí ón Domhnach 15ú Bealtaine 2016.

13 Bealtaine 16

 

Fógraíonn OPW oscailt láithtreáin Sceilg Mhichíl tar éis deisithe práinneacha

Inniu d’fháiltigh Clare Mc Grath, Cathaoirleach ar Oifig na nOibreacha Poiblí, an scéal go bhfuil Sceilg Mhichíl, an Séadchomhartha Náisiúnta clúiteach agus Láthair Oidhreachta Domhanda atá suite 12 km ó chósta Chiarraí, réidh chun glacadh le cuairteoirí ón Satharn seo chugainn, 14 Bealtaine, mar a bhí beartaithe agus i gcead don aimsir. Bhí amhras faoi oscailt sceidealaithe an Oileáin níos luaithe i mbliana nuair a fuarthas amach go raibh díobháil suntasach déanta, de dheascadh drochaimsire le linn an gheimhridh, ar Bhóthar an Tí Solais, an príomhbhealach le haghaidh cuairteoirí ón bpiara landála chuig an láthair Mhainistreach Luath-Chríostaí a bhfuil cáil air.

9 Bealtaine 16

 

Saorálaithe Athchóirithe Phríosúin Chill Mhaighneann ag freastal ar ócáid speisialta ins an Ionad nua Cuairteoirí ag Músaem Phríosúin Chill Mhaighneann

Inniu (5 Aibreán 2016) chuir Simon Harris TD, Aire Stáit le cúram speisialta um Oifig na nOibreacha Poiblí, fáiltiú speisialta ar fáil le haghaidh baill de Chumann Athchóirithe Phríosúin Chill Mhaighneann atá fós ar marthain agus a muintir; tionóladh an ócáid ins an Ionad nuachóirithe do Chuairteoirí san Iartheach Cúirte.

5 Aibreán 16

 

Cuireann an tAire Simon Harris fáilte roimh oscailt oifigiúil an Ionaid nua Cuairteoirí i Músaem Phríosúin Chill Mhaighneann ag an Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn

Inniu (30 Márta) chuir Simon Harris, Aire Stáit ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe le cúram speiaislta um Oifig na nOibreacha Poiblí, fáilte roimh ré nua do Mhúsaem Phríosúin Chill Mhaighneann nuair a osclaíodh Ionad nua Cuairteoirí san Iartheach Cúirte.

30 Márta 16