Reatha Preasráitis

-

Cartlann

Aimsigh na Céadta Bliain d’Oidhreacht Cheilte le linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta i mbliana

Siúlóid ar chonair chrann Ceilteach, cuardach ar chaitheamh aimsire Victeoireach agus blas ar bhéilí breátha na Seoirseach – níl anseo ach cuid de na himeachtaí atá eagraithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) le linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta i mbliana, a mhaireann ón 17ú – 25ú Lúnasa.

Ceiliúradh ar oidhreacht nádúrtha, tógtha agus cultúrtha na hÉireann is ea an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, chun feasacht, meas agus caomhnú acmhainní iontacha Éireann a chothú. Meastar go ndéanfaidh thart faoi leath-mhilliún duine freastal ar suas le 2,200 imeachtaí ar fud na tíre.

13 Lúnasa 19

 

Seolann an tAire Kevin “Boxer” Moran Comhairliúchán Poiblí ar an ndréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile

Inniu, sheol an tUas. Kevin ‘Boxer’ Moran, T.D., Aire Stáit le freagracht um Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) agus Faoiseamh Tuile, comhairliúchán poiblí ar Dhréacht-Phlean an OPW um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal tuile.   

19 Iúil 19

 

Dáta oscailte sceidealaithe Sceilg Mhichíl fógartha

Inniu d’fhógair an OPW go bhfuil oibreacha sábháilteachta agus réamhshéasúir ar Sceilg Mhichíl á gcríochnú, agus go bhfuiltear sásta a fhógairt go n-osclófar an tOileán le haghaidh cuairteoirí ar an Aoine seo chugainn, 24ú Bealtaine. 

21 Bealtaine 19

 

An dáta a bhí Sceilg Mhíchíl ceaptha oscailt curtha siar.

Dheimhnigh Oifig na nOibreacha Poiblí inniu, go bhfuil an dáta a bhí ceaptha chun Sceilg Mhíchíl a oscailt curtha siar mar gheall ar dhrochaimsir le déanaí agus mar gheall ar chúrsaí farraige amach ó chósta an Iardheiscirt.  Glacadh an cinneadh go déanach ar an Aoine an 10 Feabhra nuair ba léir nach mbeifí in ann dul chomh fada leis an ionad mar gheall ar dhrochaimsir atá geallta as seo go ceann cúpla lá, rud a chiallaíonn nach féidir na hoibreacha sábháilteachta roimh an séasúr turasóireachta a chur i gcrích.

15 Bealtaine 19

 

Fógraíonn an OPW ‘Glasú’ Láithreacha Oidhreachta agus Foirgnimh Stáit le haghaidh na Féile Pádraig 2019

Tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) i gcomhar le Fáilte Ireland agus Eagras na Féile Pádraig sonraí a fhógairt maidir le ‘glasú’ láithreacha Oidhreachta agus foirgnimh Stáit le linn na Féile Pádraig 2019. Tá an feachtas seo, a chomórann Lá Fhéile Pádraig agus a chuireann Éire chun cinn anseo agus ar fud an domhain, ag dul ó neart go neart, agus líon suntasach foirgneamh sainchomharthach ag ‘glasú’ le haghaidh na Féile.

12 Márta 19

 

Fógraíonn an OPW ‘Glasú’ Láithreacha Oidhreachta agus Foirgnimh Stáit le haghaidh na Féile Pádraig 2019

Tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) i gcomhar le Fáilte Ireland agus Eagras na Féile Pádraig sonraí a fhógairt maidir le ‘glasú’ láithreacha Oidhreachta agus foirgnimh Stáit le linn na Féile Pádraig 2019. Tá an feachtas seo, a chomórann Lá Fhéile Pádraig agus a chuireann Éire chun cinn anseo agus ar fud an domhain, ag dul ó neart go neart, agus líon suntasach foirgneamh sainchomharthach ag ‘glasú’ le haghaidh na Féile.

12 Márta 19