An Blascaod Mór - Athchóiriú ar theach Thomáis Uí Chriomthain

Tá obair athchóirithe críochnaithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí ar an teach inar chónaigh Tomás Ó Criomhthain, an scríobhneoir iomráiteach ón Bhlascaod Mór. Bhí an teach in anchaoi gan díon agus tá sé anois athchóirithe ar bhealach traidisiúnta agus ar ardchaighdeán. Feisteofar an teach le troscán simplí, ag réiteach leis an tréimhse inar chónaigh an Criomhthaineach ann.  

Beidh tarraingt mhór ag cuairteoirí ar an teach agus cuideoidh sé le pictiúr a thabhairt den saol cruaidh a d’fhulaing muintir an Oileáin sul ar tréigeadh an tOileán ar deireadh sa bhliain 1953. In ainneoin go raibh dúshláin le sárú gach lá ag pobal a bhí rathúil tráth, is as a measc a tháinig iliomad saothar litríochta sa Ghaeilge a mheastar anois mar chlasaicí. Ba é an Criomhthaineach a scríobh an chéad cheann díobh seo, agus b’fhéidir an ceann is tábhachtaí - An tOileánach; ina dhiaidh sin tháinig Fiche Blian ag Fás le Muiris Ó Súilleabháin agus Peig, dírbheathaisnéis le Peig Sayers.

14 Meán Fómhair 17

 

Cuireann an tAire Moran fáilte roimh oscailt Chaisleán athchóirithe Urumhan ag Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann.

Inniu, chuir Kevin ‘Boxer’ Moran T.D., Aire Stáit le cúram speisialta um Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuile, fáilte roimh oscailt oifigiúil láthair Oidhreachta Chaisleán Urumhan ag Carraig na Siúire, Co. Thiobraid Árann tar éis tionscadail cuimsitheach caomhnaithe a mhair dhá bhliain go leith.

26 Iúil 17

 

Taispeántas OPW 185 i gCaisleán Phort Omna

Sa bhliain 1831 – beagán thar 185 bliana ó shin – bhunaigh Act i bParlaimint Westminster Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW). Ba é teideal an Achta sin ná Public Works (Ireland) Act, 1831 agus an fo-theideal An Act for the Extension and Promotion of Public Works in Ireland air.

Chun an ócáid seo a chomóradh, chuir Oifig na nOibreacha Poiblí taispeántas le chéile chun stair agus éachta na heagraíochta a léiriú; beidh cuid den saothar sin ar taispeáint ag Caisleán Phort Omna suas chuig mhí Deireadh Fómhair 2017.

25 Bealtaine 17

 

Deimhníonn OPW go n-osclófar Sceilg Mhichíl ar 14 Bealtaine 2017

Dheimhnigh Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) inniu go n-osclófar Sceilg Mhichíl, an Láthair iomráiteach Oidhreachta Domhanda UNESCO atá suite gar do chósta Chiarraí, le haghaidh cuairteoirí ar an Domhnach 14 Bealtaine 2017.

10 Bealtaine 17

 

Uasdhátú faoi Sceilg Mhichíl – an Mhaihdm Charraige le déanaí agus Ceadanna Bád a bhronnadh

Dheimhnigh Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) go bhfuil dul chun cinn maith déanta maidir leis an mhaidhm charraige, a tháinig chun solais níos luaithe sa mhí seo nuair a tháinig foireann ar an Oileán, a réiteach. Bhí foireann speisialaithe sábháilteachta ar an Oileán an tseachtain seo caite; rinneadh suirbhé ar na fánaí uile a bhí i gceist agus réitíodh na láithreacha uile inar ceapadh go raibh ábhar scaoilte ar fáil. Ag an bpointe seo, níl aon mhórábhar fágtha mar bhagairt ar Bhóthar an Tí Solais. Ach tá an láthair fós an-thirim agus d’fhéadfadh éin ag borradh mionábhar a bhogadh ó thaobh an tsléibhe.

24 Aibreán 17

 

Maidhm Charraige Tromchúiseach ag Láthair Cuairtíochta Sceilg Mhichíl

Inniu d’dhógair Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) gur tharla maidhm charraige suntasach eile ar Sceilg Mhichíl, an Láthair iomráiteach Oidhreachta Domhanda UNESCO i gCo. Chiarraí. Thit mórchuid ábhair ó na fánaí uachtaracha anuas ar an mbóthar ar láthair atá fíor-riachtanach in obair an OPW ar an Oileán.

Leanann sé seo ó ócáid eile dá leithéid a tharla le linn gheimhreadh na bliana 2015/16 nuair a thit carraigeacha móra ó na fánaí thuas; rinneadh díobháil do Bhóthar an Tí Solais agus don bhalla cois farraige. Cuireadh rochtain cuairteoirí ar láthair na Mainistreach i mbaol ar feadh tamaill an samhradh seo caite agus ba chúis imní é maidir le sábhailteacht na gcuairteoirí.

11 Aibreán 17

 

Fógraíonn an OPW Glasú Fhoirgnimh Stáit le haghaidh na Féile Pádraig 2017

Inniu (16 Márta 2017) tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) a fhógairt go mbeidh foirgnimh Stáit á nglasú le linn tréimhse na Féile Pádraig 2017.

Seo an chúigiú bhliain as a chéile go mbeidh an OPW ag glasú le haghaidh na féile agus léiríonn sé an ról tábhachtach atá ag an Oifig maidir le seirbhísí réadmhaoine agus oidhreachta a sholáthar ar fud na tire. Soilseoidh an OPW foirgnimh Stáit ar feadh tréimhse na féile – ó 16 go 19 Marta – trí úsáid a bhaint as scagairí glasa, lampaí speisialta agus córais rialaithe soilsithe atá ar fáil cheana.

16 Márta 17

 

Tugann an tAire Canney cuaird ar Chaisleán Ráth Fearnáin mar chomóradh ar 185 bliana ag an OPW

Thug Seán Canney, T.D., Aire Stáit le cúram um Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) agus Faoiseamh Tuile cuaird ar Chaisleán Ráth Fearnáin, áit a bhfuil taispeántas mar chomóradh ar 185 bliana ag an OPW.

Dúirt an tAire Canney: “Is ceart aird a thabhairt agus cuntas a choimeád ar an tionchar suntasach buan atá ag an OPW ar thírdhreach na hÉireann. Is féidir an oidhreacht seo a fheiceáil gach lá le fiúntas an bhonneagair, ailtireacht na timpeallachta tógtha agus áilleacht na dtarraingtí oidhreachta. Is iontach an scéal atá le ríomh ag an OPW agus tá sé beo anseo i gCaisleán Ráth Fearnáin ag an taispeántas OPW 185. Molaim don phobal, a bhfuil saol níos fearr acu de thoradh ar obair an OPW, teacht anseo chun an cuntas ar obair an OPW a fheiceáil.

2 Márta 17

 

Fáiltíonn an tAire Canney roimh chomhoibriú ó phairtithe leasmhara maidir le faoiseamh tuile ar Abhainn na Sionainne

Tá glanadh crann ó Oileán Uí Mhaidín chun an sreabhadh uisce agus loingseoireacht a fheabhsú molta ag an Teachta Seán Canney, Aire Stáit um Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) agus TD do Ghaillimh Thoir. Luaigh an tAire Canney é seo mar shárshampla den chaoi inar féidir le gníomhaireachtaí Stáit agus Rialtais oibriú as láimh a chéile.

8 Feabhra 17

 

Léiríonn an tAire Seán Canney pleananna uaillmhianacha do Chaisleán Phort Omna

Inniu, d’fhógair an tUas. Seán Canney, T.D., Aire Stáit le cúram um Oifig na nOibreacha Poiblí agus Maolú Tuile, an plean uaillmhianach atá aige maidir le Caisleán Phort Omna amach anseo, agus leag sé béim ar ról lárnach an Chaisleáin maidir le tacú le turasóireacht sa bhaile seo in Oirthear na Gaillimhe agus tógáil ar an phróifíl láidir atá aige le turasóirí faoi láthair.

23 Eanáir 17