Deireadh Seachtaine Discover Derrynane 2019 Clár iomlán imeachtaí saor in aisce do pháistí agus do dhaoine fásta 7ú Meitheamh go 9ú Meitheamh 2019

Um an deireadh seachtaine seo rithfidh an OPW an séú deireadh seachtaine bliantúil Discover Derrynane ag Teach agus Páirc Náisiúnta Stairiúil Dhoire Fhíonáin. I mbliana is mó agus is fearr ná riamh an fhéile, le 50 imeachtaí saor in aisce oiriúnach do pháistí agus do dhaoine fásta ar an gclár deireadh seachtaine. Beidh siúlóidí, cainteanna, turais, ceardlanna agus taispeántais ar siúl sa teach agus a thimpeallacht; beidh flúirse imeachtaí do chách ar an réimse draíochtúil seo de chósta taibhseach Chiarraí.

6 Meitheamh 19

 

Dáta oscailte sceidealaithe Sceilg Mhichíl fógartha

Inniu d’fhógair an OPW go bhfuil oibreacha sábháilteachta agus réamhshéasúir ar Sceilg Mhichíl á gcríochnú, agus go bhfuiltear sásta a fhógairt go n-osclófar an tOileán le haghaidh cuairteoirí ar an Aoine seo chugainn, 24ú Bealtaine. 

21 Bealtaine 19

 

An dáta a bhí Sceilg Mhíchíl ceaptha oscailt curtha siar.

Dheimhnigh Oifig na nOibreacha Poiblí inniu, go bhfuil an dáta a bhí ceaptha chun Sceilg Mhíchíl a oscailt curtha siar mar gheall ar dhrochaimsir le déanaí agus mar gheall ar chúrsaí farraige amach ó chósta an Iardheiscirt.  Glacadh an cinneadh go déanach ar an Aoine an 10 Feabhra nuair ba léir nach mbeifí in ann dul chomh fada leis an ionad mar gheall ar dhrochaimsir atá geallta as seo go ceann cúpla lá, rud a chiallaíonn nach féidir na hoibreacha sábháilteachta roimh an séasúr turasóireachta a chur i gcrích.

15 Bealtaine 19

 

Fógraíonn an OPW ‘Glasú’ Láithreacha Oidhreachta agus Foirgnimh Stáit le haghaidh na Féile Pádraig 2019

Tá áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) i gcomhar le Fáilte Ireland agus Eagras na Féile Pádraig sonraí a fhógairt maidir le ‘glasú’ láithreacha Oidhreachta agus foirgnimh Stáit le linn na Féile Pádraig 2019. Tá an feachtas seo, a chomórann Lá Fhéile Pádraig agus a chuireann Éire chun cinn anseo agus ar fud an domhain, ag dul ó neart go neart, agus líon suntasach foirgneamh sainchomharthach ag ‘glasú’ le haghaidh na Féile.

12 Márta 19