SEIRBHÍSÍ DO RANNA AGUS COMHLACHTAÍ RIALTAIS

Eisímid uimhreacha agus barrachóid ISBN d'fhoilseacháin a bheidh á ndíol tríd an oifig seo. Féadfaidh tú an Fhoirm Iarratais do Barrachód ISBN a íoslóideáil. Is féidir na foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar aghaidh ar ríomhphost chuig publications@opw.ie nó ar FACS chuig 01 - 647 6843

Tabhair faoi deara amhail ar agus ón 1 Meitheamh 2012 gur chuir Oifig Foilseachán an Rialtais deireadh le hUimhreacha Parlaiminteacha (PRNanna) a eisiúint thar ceann Choimisiún Thithe an Oireachtais. Tá gach feidhm agus freagracht sa réimse seo faoi chúram Thithe an Oireachtais. Féach ar  http://www.oireachtas.ie/parliament/about/libraryresearchservice/documentslaid/ le haghaidh tuilleadh eolais nó déan teagmháil le Leabharlann Thithe an Oireachtais.

Ní mór go mbeadh ár nINPHRIONTA DÍOLACHÁN ar gach doiciméad atá le díol trí Oifig Foilseachán an Rialtais. Íoslódáil an leagan reatha le do thoil.

Eisíonn Foilseacháin an Rialtais uimhreacha Ionstraimí Reachtúla (IR). Eisítear na huimhreacha seo i sraith ceann i ndiaidh a chéile i leith gach bliana féilire. Ní mór an chuid is mó de na IRanna a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais agus dá bhrí sin bíonn Uimhir Pharlaiminteach (PRN) de dhíth orthu. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh deireadh le heisiúint PRN mar chuid lárnach den phróiseas IR amhail ar agus ón 1 Meitheamh 2012. Eiseoidh Leabharlann Thithe an Oireachtais PRN nuair a chuirtear an Ionstraim Reachtúil faoina mbráid.  

Déantar IRanna a bhainistiú trí úsáid a bhaint as suíomh gréasáin slán ar leith:

https://www.cahill-printers.ie/cios/sis/logon.asp.   

Más mian leat an bealach ina bhfeidhmíonn an suíomh gréasáin a phlé nó aon ghné eile den phróiseas, cuir glaoch ar 01 - 647 6633,  01 - 647 6668 nó 01-647 6639.