FOILSEACHÁIN Á gCEANNACH

Suíomh

Tá Foilseacháin an Rialtais lonnaithe in 52 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2. Uimhir Theileafóin ár Lárionad Glaonna is ea 01-6476834, FACS 01-6476843 nó r-phost publications@opw.ie.

Mar gheall ar chúinsí slándála níor chóir mionsonraí faoi chuntais bainc, cártaí creidmheasa ná cártaí dochair a chur ar fáil ar ríomhphost. Cuirfimid glaoch ar ais ort ach iarratas a fháil.

Más rud é go mbeidh tú i do chustaiméir rialta, faoi réir coinníollacha áirithe, beidh tú in ann Cuntas Creidmheasa a oscailt. Féadfaidh tú an fhoirm seo thíos a íoslódáil, a chomhlánú agus a chur ar ais.

Acrobat LogoFoirm Iarratais do Chuntas

Íocaíocht

Féadfaidh tú íoc as na hearraí a cheannaíonn tú trí Chárta Creidmheasa nó Cárta Dochair/Laser, Seic, Aistriú Airgead go Leictreonach (EFT), Ordú Bainc nó Ordú Postais a úsáid.

Síntiúis

Tá na síntiúis bhliantúla ar fáil mar atá leagtha amach thíos.  

Cuirtear na foilseacháin ar aghaidh de réir mar a chuirtear ar fáil iad.

Achtanna (i mBéarla) de réir mar a eisítear iad; Billí de réir mar a eisítear iad; na hIonstraimí Reachtúla de réir mar a eisítear iad;

Iris Oifigiúil.

TUILLEADH EOLAIS