Foilseacháin Oifig na nOibreacha Poiblí

Déanann Oifig na nOibreacha Poiblí Foilseacháin áirithe a sholáthar, ina measc ár dTuarascáil Bhliantúil, Ráiteas Straitéise agus ár n-iris 'Obair' a chuirtear ar fáil dhá uair in aghaidh na bliana.

Trí na doiciméid seo agus leabhair, tréimhseacháin agus tuarascálacha eile a fhoilsiú cuirtear modh ar fáil chun líon mór de na tascanna a dhéanann an OOP a chur chun cinn agus a chur in iúl, go seachtrach agus go hinmheánach.

Tá cuid mhór díobh seo ar fáil saor in aisce agus tá foilseacháin eile dár gcuid ar fáil tríd an Oifig Díolachán.

Tabhair faoi deara go bhfuil na comhaid uile i bhformáid PDF. Má bhíonn aon deacracht agat leis na comhaid Adobe Acrobat a oscailt, cinntigh le do thoil go bhfuil an leagan is déanaí den bhogearra Adobe Reader in úsáid agat.

Na Foilseacháin is Déanaí.

Tuarascáil Bhliantúil 2018 (PDF)