PRÍOBHÁIDEACHAS AGUS BEARTAS MAIDIR LE FIANÁIN

Ráiteas maidir le Príobháideachas

Tugann Oifig na nOibreacha Poiblí an-aird ar chearta na n-úsáideoirí agus ní bhailítear, mar riail i gcoitinne, aon fhaisnéis phearsanta ar bith. Áit a dtugann úsáideoir faisnéis phearsanta go deonach mar fhreagra ar cheistiúchán nó suirbhé bainfear úsáid as na sonraí chun críche taighde agus anailíse amháin.

Ó thaobh brabhsáil ginearálta a dhéanamh ar an ngréasán ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go bhfuil faisnéis staitisticiúil ar fáil dúinn trínár soláthraí seirbhíse idirlín. D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith san áireamh san fhaisnéis seo:

Baintear úsáid as cuid den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú a ligeann dúinn measúnú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí chuig ár suíomh, na leathanaigh is mó a ndéantar rochtain orthu a aithint, agus go ginearálta, a chabhraíonn linn le go mbeidh ár suíomh níos furasta le húsáid.

Baineann an suíomh gréasáin úsáid as Google Analytics chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi ina mbaineann úsáideoirí úsáid as an suíomh. Baineann an uirlis anailíseach úsáid as 'fianáin', comhaid téacs atá curtha ar do ríomhaire, chun faisnéis loga idirlín chaighdeánach agus faisnéis iompraíochta cuairteoirí a bhailiú ar bhealach dí-ainm. Cuirtear an fhaisnéis a ghineann an fianán maidir leis an úsáid a bhaineann tú as an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) ar aghaidh go Google. Baintear úsáid as an bhfaisnéis seo ansin chun meastóireacht a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann cuairteoirí as an suíomh gréasáin agus chun tuarascálacha staitisticiúla a chur le chéile maidir le gníomhaíocht an tsuímh ghréasáin d'Oifig na nOibreacha Poiblí.

Ní bhaineann Oifig na nOibreacha Poiblí úsáid as an uirlis anailísíochta staitisticiúil chun faisnéis inaitheanta phearsanta de chuairteoirí chuig ár suíomh a rianú nó a bhailiú. Ní dhéanann muid aon sonraí a bhailítear ón suíomh seo a nascadh le haon fhaisnéis inaitheanta phearsanta ó fhoinse ar bith mar chuid den úsáid a bhainimid as uirlis anailístíochta staitisticiúil Google. Ní dhéanann Google do sheoladh IP a nascadh le haon sonraí eile atá ag Google. Ní dhéanann an OPW ná Google, ná ní dhéanann siad iarracht, seoladh IP a nascadh le faisnéis maidir le húsáideoir ríomhaire.  

Faisnéis Pearsanta

Seans go n-iarrfaimid ort do sheoladh ríomhphoist a thabhairt dúinn mar fhreagra ar iarratas uait le haghaidh tuilleadh eolais. Ní dhéanfar é seo a thaifeadadh ach amháin má roghnaíonn tú teachtaireacht a sheoladh chugainn. Ní bhainfear úsáid as ach amháin chun na críche a chuir tú ar fáil dúinn agus ní chuirfear é ar liosta seoltaí.