Cé Sinn:

Is é Preasoifig an OPW a dhéanann láithreacht Twitter Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) a bhainistiú.

Má leanann tú muid, is féidir a bheith ag súil le tvuíteanna a chlúdaíonn roinnt de na nithe seo a leanas nó iad go léir:

 

Cé a leanaimid:

Má leanann tú muid, ní leanfaimid thú go huathoibríoch. Déantar é seo chun cabhrú lenár leantóirí cuntais Twitter eile atá á leanúint againn a aithint, amhail Ranna Rialtais eile agus gníomhaireachtaí stáit, Tithe an Oireachtais, na hinstitiúidí Eorpacha cuí agus cuntais a bhaineann go mór le hÉirinn agus leis an OPW.

@Freagraí agus Teachtaireachtaí Díreacha

Cuirimid fáilte roimh aiseolas agus smaointe ónár leantóirí, ach, ní bheimid in ann freagraí aonair a thabhairt do na teachtaireachtaí a fhaighimid trí Twitter. An bealach is fearr le fiosrú a chur chuig Oifig na nOibreacha Poiblí ná trí úsáid a bhaint as an ríomhphost info@opw.ie

Ná cuir aon fhaisnéis phearsanta/phríobháideach i do chuid tvuíteanna chugainn.

Atvuíteanna

Ní dhéanfaimid ach faisnéis atá i gcomhréir le treoirlínte Phreasoifig Oifig na nOibreacha Poiblí a atvuíteáil. Níor chóir breathnú ar atvuíteanna mar    Retweets should not be viewed as an endorsement of information.

Infhaighteacht

Uaireanta b'fhéidir nach mbeidh Twitter ar fáil agus ní ghlacaimid aon fhreagracht as an easpa seirbhíse de bharr aga neamhfhónaimh Twitter.

Má bhíonn tvuíteanna maslacha nó spamála ann cuirfear cosc ar na leantóirí agus déanfar iad a thuairisciú díreach chuig Twitter.