Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha, Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara - (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d’iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.

Ba chóir go mbeidís seo a leanas ag iarrthóirí ar spéis leo an obair seo

  • eolas ar oidhreacht
  • taithí bhainteach oibre
  • scileanna maithe cumarsáide
  • cumas maith oibriú mar chuid d’fhoireann
  • líofacht sa Ghaeilge

IARRATAIS:

Ba chóir d’iarrthóirí logáil isteach ar www.opw.ie chun an t-iarratas a fháil. (Tabhair do d’aire, le do thoil, go mbeidh do sheoladh ríomhphoist agus d’uimhir PSP de dhíth ort).

D’fhéadfaí iarrthóirí a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil sna foirmeacha iarratais.

Caithfear iarratais a sheoladh ar ais tríd an bposta agus ní mór iad a bheith faighte again roimh mheán lae, 24 Márta 2017 ar a dhéanaí.

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Is féidir breathnú ar na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an gceapachán seo ar ár suíomh gréasáin ag www.opw.ie 

DÍCHÁILEOFAR DUINE MÁ DHÉANTAR STOCAIREACHT.

Is fostóir comhdheiseanna í Oifig na nOibreacha Poiblí.

 

 

Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí/Foirm Iarratais