2019 - Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.


20 Meán Fómhair 18

 

Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha An Mhí – Ionad Cuairteoirí Chath na Bóinne & Láithreáin sa Mhí – Brú na Bóinne / Cnóbha / Loch Craobh / Cnoc na Teamhrach / Caisleán Baile Átha Troim (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d'aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d'iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.


6 Meitheamh 18

 

Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha Dún Aonghasa (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.


17 Aibreán 18