Maidir Linn

Is eagraíocht seirbhíse í Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), a bhfuil sé mar éiteas againn a bheith dírithe ar an gcliant, chun a chinntiú go ndéantar seirbhísí a sholáthar go tráthúil agus ar luach airgid. Ag obair leis an OPW, féadfaidh tú sásamh agus luach saothair fiúntach a bhaint amach sa réimse Bainistíochta Eastáit, ar a n-áirítear Seirbhísí Oidhreachta agus Bainistiú Priacal Tuile.

Tá an OPW lonnaithe i mórchuid suíomhanna ar fud na tíre. Cuireann an fhoireann seirbhísí ar fáil trí réimse leathan ról agus post – séasúrach, téarma/cuspóir seasta nó buan. Is é an t-aonad Bainistíochta Daonacmhainne (Oibriúcháin) a eagraíonn earcaíocht foirne oibriúcháin le haghaidh réimse post san OPW, ar a n-áirítear Ceardaithe, Oibrithe Ginearálta, Coimeádaithe Stórais, Cúntóirí Lónadóireachta agus Treoraithe ag ionaid do chuairteoirí.

Fógrófar anseo postanna foirne oibriúcháin le haghaidh an OPW um earcaíocht ar leibhéal iontrála.  

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoibí a dhéanann earcaíocht chuig na postanna eile ar leibhéal iontrála san OPW, trí na suíomhanna gréasáin www.publicjobs.ie agus www.gradpublicjobs.ie

Is fostóir comhdheiseanna í Oifig na nOibreacha Poiblí.

Foireann Oibriúcháin ag Oifig na nOibreacha Poiblí – Earcaíocht agus Ardú Céime (PDF)

Cliceáil anseo um Chomórtais Reatha Earcaíochta

Comhairle d’Iarratasóirí agus Agallaithe

(A) Soláthraíonn aonad Bainistíochta Daonacmhainne (Oibriúcháin) an OPW eolas ginearálta a fhéadfadh a bheith úsáideach dóibh siúd atá ag ullmhú le haghaidh agallaimh ag an OPW. Féadfar an t-eolas a fháil trí chliceáil ar na naisc seo a leanas:

Comhairle um Agallamh (PDF)

Bainistíocht Daonacmhainne (Oibriúcháin- - Polasaí Earcaíochta (PDF)

(B) Soláthraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí eolas ginearálta a fhéadfadh a bheith úsáideach dóibh siúd atá ag ullmhú le haghaidh agallaimh um ardú céime ag an OPW. Féadfar an t-eolas a fháil trí chliceáil ar an nasc seo a leanas:

www.publicjobs.ie