Meáin Shóisialta an OOP

Cé Sinn:

Is é Preasoifig an OOP a dhéanann láithreacht Twitter Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) a bhainistiú.

Má leanann tú muid, is féidir a bheith ag súil le tuíteanna a chlúdaíonn roinnt de na nithe seo a leanas nó iad go léir:

  • Preasráitis maidir le gníomhaíochtaí an OOP agus óráidí an Aire
  • Faisnéis imeachtaí;
  • Foláirimh maidir le hábhar nua ar ár suíomh gréasáin;
  • Faisnéis phraiticiúil eile maidir leis na seirbhísí atá ar fáil ar fud an OOP.

 

Cé a leanaimid:

Má leanann tú muid, ní leanfaimid thú go huathoibríoch. Déantar é seo chun cabhrú lenár leantóirí cuntais Twitter eile atá á leanúint againn a aithint, amhail Ranna Rialtais eile agus gníomhaireachtaí stáit, Tithe an Oireachtais, na hinstitiúidí Eorpacha cuí agus cuntais a bhaineann go mór le hÉirinn agus leis an OOP.

@Freagraí agus Teachtaireachtaí Díreacha

Cuirimid fáilte roimh aiseolas agus smaointe ónár leantóirí, ach, ní bheimid in ann freagraí aonair a thabhairt do na teachtaireachtaí a fhaighimid trí Twitter. An bealach is fearr le fiosrú a chur chuig Oifig na nOibreacha Poiblí ná trí úsáid a bhaint as an ríomhphost info@opw.ie

Ná cuir aon fhaisnéis phearsanta/phríobháideach i do chuid tuíteanna chugainn.

Athtvuíteanna

Ní dhéanfaimid ach faisnéis atá i gcomhréir le treoirlínte Phreasoifig Oifig na nOibreacha Poiblí a atvuíteáil. Níor chóir breathnú ar athtvuíteáil mar.

Infhaighteacht

Uaireanta b'fhéidir nach mbeidh Twitter ar fáil agus ní ghlacaimid aon fhreagracht as an easpa seirbhíse de bharr aga neamhfhónaimh Twitter.

Má bhíonn tvuíteanna maslacha nó spamála ann cuirfear cosc ar na leantóirí agus déanfar iad a thuairisciú díreach chuig Twitter.

NAISC