2020 - Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d'aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d'iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.

Ba chóir go mbeidís seo a leanas ag iarrthóirí ar spéis leo an obair seo:

  • feasacht ar oidhreacht
  • taithí bhainteach oibre
  • scileanna maithe cumarsáide
  • cumas maith oibriú mar chuid d'fhoireann
  • líofacht sa Ghaeilge le haghaidh Láithreáin Ghaeltachta

IARRATAIS:

Ba chóir iarratais a dhéanamh ar líne trí

https://www.opw.ie/ga/earcaiocht-treoraithe/

D'fhéadfaí iarrthóirí a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil sna foirmeacha iarratais.

Ní mór do's na Foirm Iarratais a bheith líonta roimh

5i.n. An Deardaoin 10 Deireadh Fómhair 2019

Is féidir breathnú ar na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an gceapachán seo ar ár suíomh gréasáin ag

Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí (PDF)

 

Fógra Comórtais agus Jabthuraitisc / Foirm Iarratais