Dáta oscailte sceidealaithe Sceilg Mhichíl fógartha

21 Bealtaine 19

Inniu d’fhógair an OPW go bhfuil oibreacha sábháilteachta agus réamhshéasúir ar Sceilg Mhichíl á gcríochnú, agus go bhfuiltear sásta a fhógairt go n-osclófar an tOileán le haghaidh cuairteoirí ar an Aoine seo chugainn, 24ú Bealtaine. 

Tar éis sealanna drochaimsire le déanaí, meastar go bhfuil aimsir níos fearr ag teacht ins na laethanta atá romhainn, agus táthar ag súil go mbeidh cuairteoirí ábalta dul i dtír ar Sceilg Mhichíl ón deireadh seachtaine seo chugainn amach. Meabhraítear do chuairteoirí gur turas dúshlánach é an turas go Sceilg Mhichíl; ba chóir féachaint ar an scannán sábháilteachta atá le feiceáil ar shuíomh gréasáin an OPW www.heritageireland.ie/safety agus ar youtube Skellig Michael Safety Video

Beidh an suíomh ar oscailt gach lá suas go dtí an 30ú Meán Fómhair, an lá deireanach le haghaidh cuairteoirí; ansin dúnfar é le hghaidh an tséasúir go dtí 2020. Is trí na bádóirí creidiúnaithe amháin is féidir dul i dtír ar an Oileán; tá liosta díobh seo ar fáil ar www.heritageireland.ie

 

CRÍOCH