An dáta a bhí Sceilg Mhíchíl ceaptha oscailt curtha siar.

15 Bealtaine 19

Dheimhnigh Oifig na nOibreacha Poiblí inniu, go bhfuil an dáta a bhí ceaptha chun Sceilg Mhíchíl a oscailt curtha siar mar gheall ar dhrochaimsir le déanaí agus mar gheall ar chúrsaí farraige amach ó chósta an Iardheiscirt.  Glacadh an cinneadh go déanach ar an Aoine an 10 Feabhra nuair ba léir nach mbeifí in ann dul chomh fada leis an ionad mar gheall ar dhrochaimsir atá geallta as seo go ceann cúpla lá, rud a chiallaíonn nach féidir na hoibreacha sábháilteachta roimh an séasúr turasóireachta a chur i gcrích.

Bhíothas ag súil go mbeadh Sceilg Mhíchíl ar oscailt do chuairteoirí Dé Sathairn seo chugainn, an 18 Bealtaine; mar sin féin, bhí deacracht mhór ag Oifig na nOibreacha Poiblí an tOileán a shroicheadh le cúpla seachtain anuas chun na hoibreacha sábháilteachta agus ullmhúcháin a theastaigh ar an láthair a dhéanamh agus, mar gheall air sin, ní féidir an láthair a oscailt do chuairteoirí go fóill.

“Mar gheall ar dhrochaimsir agus ar chúrsaí ar muir ar feadh mhí an Mhárta ar fad, agus go deimhin i mí Aibreáin agus ag tús mhí na Bealtaine, ní rabhamar in ann ár bhfoireann oibreacha a chur ag obair ar an oileán ach ar feadh tréimhse an-ghearr go dtí seo” a dúirt urlabhraí d’Oifig na nOibreacha Poiblí inniu.  “De ghnáth, bíonn 2 – 3 seachtaine ag teastáil uainn chun Sceilg Mhíchíl a sheiceáil ar fhaitíos go ndearna stoirmeacha an gheimhridh damáiste ann, agus aon smionagar a ghlanadh suas, agus gach limistéar do chuairteoirí agus an Séadchomhartha Mainistreach a réiteach don phobal.  Mar sin féin, bhí fadhb mhór againn dul chomh fada leis an oileán roimh shéasúr na bliana seo agus tá riaráiste mór oibre le réiteach againn anois.”

Bhí fir oibre ó Oifig na nOibreacha Poiblí in ann dul ar an oileán ar feadh cúpla lá deireanach an tseachtain seo caite agus d’oibrigh siad ann ar feadh an deireadh seachtaine chun na hullmhúcháin riachtanacha a dhéanamh; mar sin féin, mar gheall ar an aimsir atá geallta as seo go ceann cúpla lá, cuireadh isteach ar Oifig na nOibreacha Poiblí ina gcuid iarrachtaí filleadh ar an Oileán go dtí seo agus, cé go bhféadfadh an aimsir feabhsú amach sa tseachtain, is léir go gcaithfear an dáta a bhí ceaptha chun é a oscailt Dé Sathairn seo chugainn a chur siar.

“Gabhaimid leithscéal faoi seo mar tuigimid go maith go gcuirfidh sé seo isteach ar roinnt cuairteoirí” a dúirt an t-urlabhraí ón Oifig.  “Mar sin féin, is áit fíorchontúirteach é Sceilg Mhíchíl agus ní mór dúinn i gcónaí tús áite a thabhairt do shábháilteacht ár gcuairteoirí.  Táimid ag obair chomh tapa agus is féidir linn san aimsir seo agus tá súil againn go mbeimid in ann dáta nua a fhógairt chomh luath agus is féidir, a luaithe is a bheidh an drochaimsir atá againn caite agus nuair a bheidh na hullmhúcháin sábháilteachta a theastaíonn curtha i gcrích go hiomlán.”

Luann oifigigh Oifig na nOibreacha Poiblí go ndéanfar fógra eile, a luaithe is a bheidh dáta deimhnithe.  Molaimid do chuairteoirí a raibh sé beartaithe acu dul chuig an oileán ár suíomhanna gréasáin a sheiceáil www.heritageireland.ie agus www.opw.ie chun an scéal is déanaí a fháil.  Cuirfimid an scéal is déanaí suas freisin trínár gcuntas Twitter ag @opwireland.

Téigh i dteagmháil leis an Aonad um Sheirbhísí do Chliaint agus Cumarsáide ag opwpressoffice@opw.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

 

-CRÍOCH-