Comórtas Poiblí um Cheadanna chun paisinéirí a chur i dtír ag Sceilg Mhichíl, Co. Chiarraí

19 Nollaig 18

Is mian le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn iarratais a lorg ó Oibreoirí Bád maidir le páirt a ghlacadh i gComórtas Poiblí um Cheadanna chun paisinéirí a chur i dtír ag Sceilg Mhichíl, Co. Chiarraí. Is iad spriocam agus spriocdáta an Chomórtais seo ná

5pm ar an Luan 21ú Eanáir 2019.

As na hiarratasóirí a n-éiríonn leo sa Chomórtas seo um Cheadanna, bunófar painéal Oibreoirí Bád a bhfuil cáilíochtaí agus taithí oiriúnach acu. Féadfar, agus aird á thabhairt ar an teorainn iomlán 15 Oibreoirí Ceadaithe i dtráth ar bith, an ceart a bhronnadh orthu paisinéirí a chur i dtír go ceann tréimhse 3 bliana, ag tosú le séasúr Cuairtíochta 2019, a thosóidh thart faoi lár Mhí na Bealtaine 2019.

Féadfaidh daoine aonair – nó comhpháirtíocht, sa chás go bhfuil bád faoi chomhúinéireacht – gur mian leo go mbreathnófaí iad um a gcuimsiú sa Chomórtas le haghaidh an phainéil, sonraí iomlána a fháil ag  - Public Competition for Permits to carry passengers to Skellig Michael – áit gur féidir leo an doiciméad iarratais riachtanach a íoslódáil; is ann a leagtar amach an fhaisnéis atá ag teastáil.

Sa chás go bhfuil ceist ag iarratasóirí maidir leis an gComórtas nó go bhfuil soiléiriú de dhíth orthu faoi ghné ar bith den doiciméad Comórtais, ba cheart dóibh an cheist a sheoladh i scríbhinn chuig Seirbhís Oidhreachta an OPW roimh 5pm ar an Luan 7ú Eanáir 2019, mar seo a leanas:

Trí ríomhphost chuig sheila.joyce@opw.ie

Sa phost chuig Seirbhís Oidhreachta OPW, Aonad 20, Páirc Díola Cois Locha, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo.

Diúltófar aon cheisteanna ó bhéal agus ní thabharfar freagra orthu. I gcás gach ceist i scríbhinn foilseofar na freagraí go poiblí mar eolas do gach duine atá ar intinn iarratas a dhéanamh.