Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha (Poist Shealadacha)

Tá Treoraithe/Oifigigh Eolais Shéasúracha á n-earcú ag Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach dtairgfear fostaíocht shealadach ach d’iarrthóirí rathúla de bhun an chomórtais seo.

Ba chóir go mbeidís seo a leanas ag iarrthóirí ar spéis leo an obair seo

  • eolas ar oidhreacht
  • taithí bhainteach oibre
  • scileanna maithe cumarsáide
  • cumas maith oibriú mar chuid d’fhoireann
  • líofacht sa Ghaeilge le haghaidh Láithreáin Ghaeltachta

IARRATAIS:

D’fhéadfaí iarrthóirí a chur ar ghearrliosta le haghaidh agallaimh ar bhonn an eolais a chuirtear ar fáil sna foirmeacha iarratais.

Ní mór do's na Foirm Iarratais a bheith líonta roimh

5i.n. 13 Samahain 2017

Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

DÍCHÁILEOFAR DUINE MÁ DHÉANTAR STOCAIREACHT.

Is fostóir comhdheiseanna í Oifig na nOibreacha Poiblí.

 

 

Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí/Foirm Iarratais

Leabhrán Eolais D'Iarrthóirí  (PDF)

Foirm Iarratais do Threoraithe Séasúracha

Tá an Nasc don Fhoirm Iarratais do Threoraithe le fáil faoin treoir seo.

Léigh an treoir seo go cúramach le do thoil sula gcomhlíonann tú d’fhoirm.

Ní mór an fhoirm iarratais a chomhlíonadh agus a chur isteach in aon seisiún amháin ar do bhrabhsálaí.

Níl aon deis d’fhoirm a shábháil agus filleadh ar an leathanach idirlín chun í a chríochnú sula gcuirtear isteach í.

Ná déan athnuachan agus ná brúigh an cnaipe siar ar do bhrabhsálaí sula gcuireann tú an fhoirm chomhlíonta isteach – ní dhéanfar aon eolas atá curtha isteach ag an bpointe sin a shábháil.

Cinntigh, le do thoil, go dtuigeann tú riachtanais na foirme sula dtosaíonn tú.

OPW - Earcaíocht Treoraithe