Seolann an tAire Stáit Simon Harris achainí chuig Iarshaorálaithe Athchóirithe Phriosún Chill Mhaighneann

Inniu (29 Deireadh Fómhair) sheol Simon Harris TD, Aire Stáit le cúram speisialta um Oifig na nOibreacha Poiblí, achainí go dtiocfadh oibrithe ó ‘Chumann Athchóirithe Phriosún Chill Mhaighneann’ chun cinn; chuidigh siad le Priosún Chill Mhaighneann a shlánú ó lot breis agus 50 bliain ó shin agus táthar ag súil a n-éacht mór a aithint in am do na himeachtaí comórtha in 2016.

Thosaigh Cumann Athchóirithe Phriosún Chill Mhaighneann ag obair sa Phriosún in 1960; faoin am sin bhí an foirgneamh imithe go mór chun donais. Le cúnamh ó na céadta oibrithe deonacha, a bhí fial le saothar agus scileanna, lean an Cumann ag obair ar an bPriosún ar feadh na mblianta; chinntigh siad gur sábháileadh an foirgneamh ó lot agus gur cuireadh é ar buanchoimeád amach anseo. Sa bhliain 1966, ar chomóradh 50 bliain an Éirí Amach, d’oscail an tUachtarán Éamon de Valera Priosún Chill Mhaighneann go foirmiúil mar mhúsaem. Cuireadh an foirgneamh faoi chúram Oifig na nOibreacha Poiblí in 1986 agus fógraíodh mar Shéadchomhartha Náisiúnta é, chun a chinntiú go ndéanfaí é a chosaint go hiomlán agus a chaomhnú ar son an Náisiúin go deo.

Tá an Priosún anois ar cheann de na láithreacha oidhreachta is gnóthaí sa tír, le breis agus 330,000 cuairteoir gach bliain. Tá maoiniú á sholáthar ag an Rialtas do cheann dá mhórthionscadail chomórtha 2016 ag Cill Mhaighneann, chun Teach Cúirte Chill Mhaighneann cois láimhe a athchóiriú agus a réiteach mar Ionad Cuairteoirí nua-aoiseach.

Is ceangal é Bord Cuairteoirí Phriosún Chill Mhaighneann inniu leis an gCumann Athchóirithe, agus tá siad ar aonfhocal leis an Aire Harris ag iarraidh orthusan uile a ghlac páirt san iarracht deonach a thosaigh 55 bliana ó shin teacht chun cinn agus iad féin a chur in iúl, chun gur féidir taifead iomlán a dhéanamh orthusan a chuidigh le slánú an Phriosúin.

Dúirt an tAire Harris inniu: "Is mian linn go dtiocfadh a oiread agus is féidir de na daoine a bhí páirteach san obair athchóirithe chun cinn. D’oibrigh na daoine seo gan sos gan tuarastal ar feadh na mblianta chun an Priosún a shábháil ó dhíothú iomlán agus tá sé i gceist againn a n-iarrachtaí a aithint go poiblí le linn 2016.

Dúirt Damien Cassidy, Cathaoirleach ar Bhord Cuairteoirí Phriosún Chill Mhaighneann- an dream atá taobh thiar den ghlaoch ar na hiaroibrithe - agus a oibrigh é féin ann ar feadh tamall de bhlianta: "Tá súil againn aitheantas a thabhairt do na céadta duine a chuidigh leis an saothar deonach i gcaitheamh na mblianta.

"Tugann cuid de na seancháirde againn cuairt ar an bPriosún go fóill agus tá siad mortasach as an méid ata bainte amach acu. Ach leis na blianta anuas tá cuntas caillte againn ar chuid de na hoibrithe agus tá cuid eile acu imithe ar shlí na fírinne. Tá an-fhonn orainn mar sin taifead iomlán a chruinniú ar na daoine ar fad a ghlac páirt sul a n-imeoidh cuimhne a saothar in éag.

"Is é an chéad chéim ná achainí poiblí a sheoladh, ag iarraidh ar dhaoine a bhí páirteach teacht chun cinn agus iad féin a chur in iúl, agus sonraí teagmhála a thabhairt dúinn. Táimid ag iarraidh freisin ar dhaoine muinteartha iad san atá caillte teacht chugainn agus a scéalta a thabhairt dúinn. Beidh áthas orainn scéala a fháil ó dhuine ar bith a chuideoidh linn an taifead iomlan a chur le chéile.

Dúirt an tAire Harris go mbeidh áthas ar Oifig na nOibreacha Poiblí cuidiú leis an mBord Cuairteoirí ina gcuid iarrachtaí; chuige seo, tá seoladh ríomhphoist curtha ar fáil ag an OPW trínar féidir sonraí teagmhála a fhágáil, agus glacfar freisin le freagraí sa phost. Coimeádfar cuntas ar na freagraí uile agus seolfar admháil chuig gach duine a thagann chun cinn. Ansin cuirfear na taifid ar fáil don Bhord Cuairteoirí chun gur féidir bealach oiriúnach a cheapadh chun saothar mór na n-oibrithe a chomóradh.

Dúirt an tAire: "Go bunúsach, ba mhaith linn go dtabharfaidh daoine ainm agus sonraí teagmhála dúinn agus a rá cathain a bhí siad páirteach in athchóiriú an Phriosúin. Tá cuid mhór eolais againn cheana féin i gCartlanna an Phriosúin ach is mian linn freisin cuid de na bearnaí is cinnte atá ann a líonadh agus na hoibrithe uile a aithint roimh chomóradh na bliana seo chugainn.

D’iarr an tAire ar na meáin an iarracht seo a phoibliú chun a chinntiú go mbeidh deis ag an oiread daoine agus is féidir teacht chun cinn. Dúirt an tAire: "Foilseofar an glaoch seo chuig na hiarshaorálaithe ar shuíomhanna gréasáin agus ar shuíomhanna meán sóisialta a bhaineann leis an bPriosún, ach bheinn go mór faoi chomaoin ag na meáin cuidiú linn an scéal seo a scaipeadh.

-CRÍOCH-

Nótaí le haghaidh Eagarthóirí:

Chun breis eolais a fháil nó más mian leat agallamh a chur ar an Aire Harris déan teagmháil le do thoil le Colette Davis, Preasoifigeach OPW – fón póca 087 947 5552 nó ríomhphost colette.davis@opw.ie

Ba chóir do na hiaroibrithe Athchóirithe, nó do dhaoine muinteartha iaroibrithe, gur mian leo teacht chun cinn agus aitheantas ar a saothar a fháil, ríomhphost a sheoladh chuig:

kilmainhamgaolworkers@opw.ie

nó scríobh chuig:

Músaem Phriosún Chill Mhaighneann
(Rannóg na gCartlann – Tionscadal na nOibrithe Deonacha)
Bóthar Inse Chór
Cill Mhaighneann
Baile Átha Cliath 8
D08 T2X5
Éire

roimh 13ú Nollaig 2015. Seolfar admháil ar gach ríomhphost agus comhfhreagras poist. Féadfar teagmháil bhreise a dhéanamh chun sonraí a shoiléiriú más gá é sin.

Tá eolas ar thionscnamh na n-oibrithe deonacha ar fáil freisin ar www.heritageireland.ie agus www.opw.ie