Treoraí/Oifigeach Faisnéise ag Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara, Co. na Gaillimhe.

Uimhir Thagartha an Chomórtais: 2017045

Iarrann Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) iarratais ar an bpost seo: Treoraí/Oifigeach Faisnéise ag Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh, Conamara, Co. na Gaillimhe. 

 

 

 


15 Samhain 17