Seasonal Guides/Information Officers - Treoraithe Seasúracha/Oifigigh Faisnéise

The Office of Public Works is recruiting Seasonal Guides/Information Officers.

Please note that offers of temporary employment will only be made to successful candidates on foot of this competition.

Interested applicants should have -

  • heritage awareness,
  • relevant work experience,
  • good communication skills,
  • good team working ability,
  • fluency in Irish for Gaeltacht Sites.
APPLICATIONS:

Applicants can download an application form under 'Downloads'.

(You will need your email address and PPS Number). 

Applications to be returned by post by Midday Thursday 28th November 2013.


Tá Oifig na nOibreacha Poiblí ag earcú Treoraithe Seasúracha/ Oifigigh Faisnéise

Tabhair faoi deara gur tairiscintí fostaíochta le haghaidh poist sealadacha amháin a dhéanfar leis na hiarrthóirí a n-éiríonn leo sa chomórtas seo.

Ba chóir d'iarratasóirí gur suim leo na poist:-

  • a bheith feasach ar an oidhreacht,
  • taithí oibre cuí a bheith acu,
  • scileanna maithe cumarsáide a bheith acu, 
  • cumas maith obair le foireann
  • la bheith íofa sa Gaeilge le haghaidh suíomhanna Gaeltachta.
IARRATAIS:

Is féidir le hiarrthóirí foirm iarratais a íoslódáil faoi 'Íoslódálacha'.

(Beidh do sheoladh ríomhphost agus d'uimhir PSP ag teastáil)

Ní mór iarratais a phostáil ar ais roimh Meán Lae ar an Déardaoin 28 Samahain 2013.