• Ionad agus Oileán an Bhlascaoid Mhóir
    An Oidhreachta Ionad agus Oileán an Bhlascaoid Mhóir

    Is ionad oidhreachta agus cultúir/músaem ar leith é Ionad an Bhlascaoid Mhóir a chomórann an pobal eisceachtúil a mhair ar na hoileáin iargúlta seo go dtí gur tréigeadh an Blascaod Mór sa deireadh in 1953.

  • Teach agus Gailearaí Gléibe
    An Oidhreachta Teach agus Gailearaí Gléibe

    Teach Gléibe, áit chónaithe an ealaíontóra chlúitigh Derek Hill ar feadh beagnach 30 bliain, lonnaithe ar thalamh ard, in aice le Loch Gartáin, soir ó Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheathal.

Réimsí Gnó

View from Road Bainistíocht Punann Eastát

Déanann Oifig na nOibreacha Poiblí punann maoine an Stáit a bhainistiú agus a chothabháil.

Seirbhísí Oidhreachta

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí freagrach as Séadchomharthaí Náisiúnta agus Áitribh Stairiúla Náisiúnta uile a reachtáil ó lá go lá.

flood Bainistíocht Riosca I gCás Tuilte

Is é Oifig na nOibreacha Poiblí an phríomhghníomhaireacht don bhainistíocht riosca i gcás tuilte in Éirinn.

Fáilte

Go raibh maith agat as ucht am a ghlacadh chun cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Oifig na nOibreacha Poiblí.

Kevin Boxer Moran, T.D.

Léigh Tuilleadh

Latest News